1 phút trước: Khách đặt 3 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng, ngày 06/02, Giá 2,620,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 3 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng, ngày 07/02, Giá 2,420,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Khứ Hồi Thành Phố Hồ Chí Minh - Tp đà Nẵng, ngày 26/11, Giá 420,000 vnđ. Xem chi tiết