1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, ngày 24/10, Giá 699,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Tp đà Nẵng - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 24/10, Giá 399,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Hà Nội - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 01/12, Giá 390,000 vnđ. Xem chi tiết