1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Nghệ An, ngày 01/05, Giá 1,840,000 vnđ.
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Nghệ An, ngày 30/04, Giá 2,190,000 vnđ.
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Nghệ An, ngày 02/05, Giá 2,390,000 vnđ.