1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Tp đà Nẵng, ngày 16/02, Giá 270,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Tam Kỳ - Chu Lai, ngày 14/02, Giá 420,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Nghệ An - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 21/02, Giá 1,655,000 vnđ. Xem chi tiết