1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Phú Quốc - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 14/06, Giá 1,020,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Phú Quốc - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 16/06, Giá 660,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Phú Quốc - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 17/06, Giá 720,000 vnđ. Xem chi tiết