1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, ngày 20/09, Giá 896,364 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Nghệ An, ngày 03/10, Giá 796,364 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Khứ Hồi Hà Nội - Nghệ An, ngày 03/10, Giá 680,000 vnđ. Xem chi tiết