1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Phú Quốc - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 03/09, Giá 900,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng, ngày 05/09, Giá 1,100,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng, ngày 04/09, Giá 1,370,000 vnđ. Xem chi tiết