1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Plây-ku - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 17/07, Giá 240,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Plây-ku - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15/07, Giá 240,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Plây-ku - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 17/07, Giá 240,000 vnđ. Xem chi tiết